• Berkenwoude. De parel van de Krimpenerwaard.

    Mark - | 05 augustus 2020

    moerasbos - akkerland - grasland

~ 1,500

aantal inwoners

130

inwoners per km2

14%

% water

0

# supermarkten

Korte historie

De naam Berkenwoude dateert nog vanuit de tijd voor de ontginningen in de 11e eeuw. toen de Krimpenerwaard nog grotendeels een moerasbos was. Het Westeinde, waar we aan wonen, dateert van voor 1500, met een ontginning in noordwestelijke richting vanuit de weg bezien. De ontsluitng richting Stolwijk werd pas na 1500 gerealiseerd; de wegen sloten niet netjes aan, vandaar de ontsluiting via Schenkel om op de Benedenheulse weg te komen. De zogenaamde ontginningsassen sluiten op een aantal locaties niet goed aan zoals bij Bergambacht- Zuidbroek en Achterbroek - Het Beijersche.

Rond 1840 stonden er in Berkenwoude circa 15 boerderijen en 75 woningen. De populatie was niet groter dan 444 inwoners. Tot die periode werd en vooral vlas en hennep verbouwd en natuurlijk turf gestoken. Na 1850 kwamen er meer melkveehouderijen. Het akkerland werd grasland en de Krimpenerwaard een groene vlakte. Zo ligt Berkenwoude er dan ook bij, op deze oudste luchtfoto die we konden vinden, gedateerd op 1944.  

Eerste helft 20e eeuw

Ogenschijnlijk onveranderd ligt het er in 1944 nog net zo bij als in de 100 jaar daarvoor. Terwijl de oorlog woedt, en in Berkenwoude het verzet zeer actief is, wordt er geboerd. Onze woning op nummer 30 (rechterdeel van het roodlomlijnde deel) bestond nog niet; onze woning op nummer 32 en 34 bestond toen al wel. Er wonen nog geen 1.000 inwoners in de eerste helft van de vorige eeuw.

De boomgaard op het achterf van de voormalige woning van de familie Suijker en later Van der Wal is duidelijk zichtbaar, en waar nu de Groene Zoom staat, was nog grasland. Er was beduidend meer ruimte voor water dan vandaag de dag.

  • Veenweide en water

    Mark - | 05 augustus 2020

    medio 19e eeuw

Intensieve veeteelt en nieuwe bebouwing

In de decennia na de oorlog vindt er schaalvergroting en ruilverkaveling plaats. Helaas ook dempingen van circa 4000 sloten en veenputten in de Krimpenerwaard. Op de (slechte) luchtfoto uit 1983 zien we dat boer Den Uijl ettelijke schuren en mestplaten tot ver in het weiland had gebouwd. Het onder een dun laagje aarde verstopte puin hiervan hebben we in 2018 grotendeels verwijderd.

Ook wordt de oude kern van Berkenwoude uitgebouwd waardoor de 'bebouwde kom' letterlijk tot aan ons erf grenst.

2015. Een nieuwe start

In het voorjaar van 2015 kregen we de 1.2 hectare van het Westeinde 30 in eigendom. Met de ruimte voor ruimte regeling had de vorige eigenaar in het midden van de jaren negentig een riante woning laten bouwen. Op de oude funderingen en betonplaten zijn een grote vlonder, paardenbak en moestuin aangebracht. Twee houtwallen - een essenbosje aan de westzijde en populieren en wilgen aan de oostzijde, markeren het perceel.

Het ruim een halve hectare grote perceel van Westeinde 32/34 is in 2019 aangekocht. De niet onderheide, verwaasloosde en constructief verzwakte woning hebben we in het voorjaar van 2020 gesloopt en maakt plaats voor herbouw. 

2019

Westeinde 30 is de afgelopen jaar flink opgeknapt. Het weiland is gesaneerd en hersteld, de paardenstal asbestvrij gemaakt en gerenoveerd, er is een prachtige moestuin opgezet, en de elektrische en warmte installaties zijn volledig verduurzaamd. Op termijn moeten we nog het laatste asbesthoudende dak van de voormalig varkensschuur vervangen, de hooischuur opknappen en de vlonder vervangen. Maar eerst pakken we Westeinde 32/34 aan: de herbouw van de woning, exploiteren van nieuwe duurzame energieopslag, -monitoring en distributiesystemen en sanering van het halfverharde achtererf, om weer plaats te maken voor haar oude bestemming: houtwallen, boomgaard en het hobbymatig beweiden met (klein)vee.

Kijkje in ons dagelijks leven?

Onze varkens, van big tot slacht.
Mark - | 03 februari 2024
In september kochten we vier biggetjes - een kruising tussen wolvarken en duroc. Een kort fotoverslag van 10 maanden varkens houden.
Kombucha: lang leve de scoby!
Maria - | 26 maart 2023
Zelfvoorzienend leven en gevarieerd eten gaan ons gemakkelijk af. Zelf voorzien in een gevarieerd drankenassortiment is een grotere uitdaging. Naast verse (kruiden)thee en eindeloze hoeveelheden sap en limonade van fruit van eigen erf, voegen we graag toe aan het DIY-assortiment: kombucha!
Herfst in de moestuin: bezigheden in november
Maria - | 30 oktober 2022
Een moestuinseizoen stopt nooit. Het jaarrond zijn er werkzaamheden en is er te oogsten. Toch wordt wel gezegd dat zo tegen het eind van het jaar het moestuinseizoen op z'n eind loopt. In deze blog de werkzaamheden in de moestuin in november.