Extended family

Wij vormen drie generaties op één terrein. Ja, zelfs schoonmoeder en schoonzonen gaan door dezelfde deur. Wat ons drijft om gemeenschappelijk te wonen? We genieten van het bij elkaar zijn. Met elkaar moestuinieren, samen eten, koffie drinken op de zondagmorgen en (klein)kinderen zien opgroeien. En bovendien: een beroep op elkaar kunnen doen. Gewoon samen zijn met de mensen van wie je het meest houdt.

13

# mensen

2 - 53

leeftijd

4

# kids

7/6

m/v

Huisje, boompje, beestje, maar dan net een beetje anders.

We zijn met drie generaties. Vader (opa) en moeder (oma) met 6 kinderen, aanhang en (klein)kinderen. In 2014 hebben we een bewuste stap gezet en kochten een perceel van meer dan 1 hectare (ca 12.000m2), met een groot woongedeelte, een moestuin, weiland, kas, tuinen en schuren. Ondertussen zijn we een schoonzoon, aantal (klein)kinderen en bijna nog een 1 hectare met woning en opstallen rijker.

Op alle fronten kunnen we 'profiteren' van het schaalvoordeel van het samen-leven. Naast gezelligheid en zorg voor elkaar, hebben we met bijna 7 full-time inkomens totaal ruim 8x modaal inkomen. Ook qua skills zijn we complementair, en kan iedereen zich op zijn/haar manier dienstbaar maken. Binnen de 'extended family' zijn er met afgeronde opleidingen teelt, bos-/natuurbeheer, ICT, security, zorg, communicatie en duurzaamheid. En daarnaast is er veel kennis aanwezig over installatietechniek, bouw en voedselverwerking.

Onze waarden

We zijn een ‘extended family’ met gedeelde waarden ten aanzien van duurzaamheid, verduurzaming en zelfvoorzienendheid op de terreinen van energie, voedsel, zorg en mobiliteit. Daarbij is ons uitgangspunt: samen delen, samen zorgen! Aan de basis van het samen-leven samen-delen liggen sterke familierelaties, gemeenschappelijke waarden, verantwoordelijkheidsgevoel, goede arbeidsethos en een gezonde dosis libertarisch gedachtegoed.

SAMEN DELEN

Het is de grootste stap die je met consuminderen kunt maken: het delen van je bezit. Alles wordt gemeenschappelijk beheerd, betaald en onderhouden: van vervoersmiddelen, tuin(gereedschap) en wasmiddelen tot energieopwekking en -buffers en ruimtes. Iedereen draagt naar vermogen bij, zowel fysiek als financieel.

SAMEN ZORGEN

We hebben met meerdere mensen een inkomen. Valt er (tijdelijk) een inkomen uit, is dat zelf op te vangen. Is er iemand ziek, kan er gezorgd worden. Moet er iemand opgehaald of weggebracht worden, regel je dat onderling. Los van gezelligheid, liefde (en op z'n tijd een ergernis), maakt het je leven completer!

SAMEN WERKEN

Wonen in het buitengebied is heerlijk, maar twee grote woningen, acht opstallen, (moes)tuinen, gazons, weiland en tientallen dieren en veel technische installaties onderhouden is meer dan 60 uur werk per week, en kost meer dan twee volledige inkomens. Ofwel: samen werken - het is niet alleen leuk, maar ook noodzaak. Want vele handen maken licht werk.

Het wiel opnieuw uitvinden

Gemeenschappelijk wonen is geen nieuwe ontdekking. Feitelijk is het van alle tijden en alle plaatsen, alleen is het - mede met dank aan de verzorgingsstaat die in de vorige eeuw gebouwd is - bijna compleet verloren gegaan. De generatie babyboomers heeft de overheid verantwoordelijk gemaakt voor onze zorg: van de peuterspeelzaal tot de bejaardenhuizen en van ziekentaxi tot thuiszorg. Buiten het feit dat het onbetaalbaar is, heeft het in hoge mate bijgedragen aan de individualisering en de teloorgang van de sociale cohesie van onze samenleving. Wat we gaan doen is dus gewoon het wiel opnieuw uitvinden. Samen leven, samen zorgen. Zonder de spruitjesgeur van de jaren 50. Of desnoods met.
 

Interactieve luchtopname

Het gras bij de Buuren is écht groener

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Daarom in deze post alleen maar een paar foto's waarin we de indeling van het perceel toelichten en laten zien hoe wonen, het houden van dieren, het telen van gewassen en het energie-neutraal inrichten vorm heeft gekregen.

Onze projecten

Moestuin

Voor ons het meest geliefde stukje land in Perkouw: onze moestuin. Ontstaan vanuit een uitgekiemd plan, harde arbeid, goede samenwerking en veel investeringen. Kilo's beton en puin zijn vervangen door prachtige bloemen, planten, insecten en een schone bodem. Een volledig ecologische tuin volop in groei en bloei!

Weiland

Onze lap grond oogde groen, maar schijn bedriegt. In de aarde lag honderden m3 beton en kilo’s puin verscholen. Daar hebben wij geen gras over laten groeien. We hebben enorm veel geld, tijd en energie gestoken om dit weiland op te knappen. Met een prachtig stuk land als gevolg met ruimte voor beweiding, komst van vogels, insecten en bloemen.

Energie

Warmte en elektriciteit zijn een vitaal onderdeel van ons leven. Duurzaam leven wil niet zeggen in de kou leven, of leven met een kaarsje. Maar genoeg energie produceren om te leven, te koken, te wassen, te verwarmen en te rijden. En energie is er - in overvloed! Het groeit op het erf, en het komt van de zon.