• Moestuin

    Voedsel van eigen bodem

In groei en bloei

Moestuinieren ons pionieren

Voor ons het meest geliefde stukje land in Perkouw. Onze moestuin. Ontstaan vanuit een uitgekiemd plan, harde arbeid, goede samenwerking en serieuze investeringen. Tientallen kuubs beton en tonnen puin zijn vervangen door een rijke teellaag, prachtige bloemen, planten en insecten. Een volledig ecologische tuin, volop in groei en bloei!

Oude situatie

 Verwilderd perceel, verharde bodem en oude rommel

Verwilderde moestuin

De voormalige moestuin bestond uit een aantal kassen en er groeiden groenten op verschillende plekken. Maar de structuur was ver te zoeken, en op minder dan een spa diep, stuitte je op het beton.

Torenhoog onkruid

Er stond een mooi aardbeienbed waar we wat plezier van hadden. Het enige bed dat niet overwoekerd was door 't onkruid..

Een weiland van beton

Het was duidelijk dat hier vroeger een intensieve melkveehouder heeft gezeten. Grote delen van het weiland waren verhard voor schuren, mestplaten en kuilgras.

Werkzaamheden

Moestuinplan maken, materiaalinkoop en moestuin aanleggen.

Moestuinplan maken

Na goedkeuring van de gemeente voor het aanleggen van een moestuin, ontwikkelden we een strak plan voor een ruime, overzichtelijke indeling.

Schone grond aanvoeren

We hebben het hele weiland onder de schop genomen; honderden m2 beton en puin verwijderd en met een enorme trommelzeef gefilterd.

Egaliseren grond

Er is schone grond aangevoerd en het hele weiland werd geëgaliseerd - gekilverd zoals ze dat noemen. De vlakte maakte het eenvoudiger om de moestuin op te zetten. Onze hovenier werd bijna ons 'kind aan huis'.

Vruchtbare aarde

Het resultaat van de tijd, energie en moeite mocht er zijn. Schone grond en vruchtbare aarde! Aan de bak. Foodies, here we come!

Moestuinbakken plaatsen

De mannen klusten klokje rond. Moestuinbakken in elkaar timmeren, meten, passen, plaatsen en weer door.

Spitten en omploegen

Spitten en omploegen, het was een flink karwei. Voor spieren hoef je in ieder geval niet naar de sportschool te gaan.

Houtsnippers voor paden

We kochten honderden kilo's boomschors. De kruiwagensporen voor het verspreiden van de snippers staan nog in de grond gegriefd.

Bewatering monteren

600m2 gedoseerd bewateren met een gieter leek ons niet zo'n waterdicht plan. We hebben een uitgebreid bewateringsstelsel aangelegd met tientallen kranen en afsluiters.

Waterpomp gebruiken

We maken slim gebruik van wat de natuur ons geeft: regenwater en slootwater. Slootwater halen we met een krachtige pomp de tuin in.

Fruithagen en bessenplanten

We hebben aan de randen van de moestuin lei-fruithagen en bessenplanten geplant. Als doorgeslagen verzamelaars hebben we lege potten en flessen ingeslagen voor het inmaken.

Compostbakken timmeren

De ongeorganiseerde GFT-dumpplek maakte plaats voor drie mooie compostbakken van 1 x 1 meter. Composteren is een vak apart!

Lage kweektunnels

Voor bijvoorbeeld kruiden, tomaten, pepers, diverse slasoorten hebben we lage kweektunnels gemaakt. Deze staan gepositioneerd aan de randen van de moestuin.

Huidige situatie

Groenten en fruit van eigen bodem, en een insecten- en bijenparadijs

In groei en bloei

Onze inzet werpt z'n vruchten af. In de zomermaanden is onze 'supermarkt' paar stappen bij ons vandaan.

Onder de groene vingers krijgen

Moestuineren werd pionieren. Wekelijks zijn we uren bezig op dit stukje land in Berkenwoude. Het moestuinvak krijgen we beter onder de knie.

Blij met bijen

De bloemrijke bakken in de tuin trekken veel bijen en vlinders aan. Zo helpt de natuur ons een handje bij de bestuiving.

Uurtje plukken, weekje eten

Het eten groeit als kool en wat is dat tof! Verser dan dit kun je niet krijgen.

Kriebelige beestjes

Niets is zo mooi als krioelende beestjes in de grond. Dat betekent dat de bodem leeft!

(Hang)buikje rond eten

Onze varkens zijn blij met de moestuin en dan vooral met 't vreten dat wij niet eten.

Grond bemesten met eigen grond

Niet al het gft gaat naar onze hangbuikzwijntjes. Het overgrote deel verdwijnt in de compostbak, zodat we de moestuin zelf kunnen bemesten.

Slim watersysteem

In ieder bak loopt een druppelslang die onze planten mondjesmaat bewatert. Het water komt vanuit de sloot via de waterpomp.

Genieten van al 't kleins

Een moestuin hebben is genieten van al 't kleins wat de natuur ons geeft. En 't mooie is, is dat we ieder seizoen bewust meemaken.