We hebben weinig op met Darwin's visie op deze wereld, maar het 'Survival of the fittest' is hier dagelijkse realiteit. Voor de meeste dieren die je hier ziet geldt de regel: Eten, of gegeten worden.

Aan gedomesticeerde dieren hebben we hangbuikzwijnen, kalkoenen, kraaikop kippen, cochin kippen, kwartels, cayuka eenden, saksische eenden, (peking eenden), katten, (konijnen). Maar 'in het wild' is het een levendige bedoelng met tientallen vogels, waaronder ransuilen en buizerds, bunzings, egels, hazen, muizen, en natuurlijk niet te vergeten, de ratten. Een klein paradijsje in het midden tussen de rivieren Lek, IJssel en Vlist.

Soms zit er geen rat in de val.. Dit keer stonk de schuur als een bunzing!
Soms zit er geen rat in de val.. Dit keer stonk de schuur als een bunzing!
De gevangen bunzing wordt losgelaten op het weliand.
De gevangen bunzing wordt losgelaten op het weliand.

Kijkje in ons dagelijks leven?