Over bloemetjes en bijtjes: zorg dragen voor insecten

Een kijk in ons bloemrijk

Insecten zijn in tegenstelling tot de mens niet zo veeleisend als je de piramide van Maslow erbij betrekt. Insecten hebben maar drie basisbehoeften: voedsel, veiligheid (schuilplekken) en voortplantingshabitat. Kruiden zijn hierbij onmisbaar. Wij proberen impact te maken op de insect en ondernemen allerlei acties om onze zespotige vriendjes tegemoet te komen. Schuilplekken, voedingsgelegenheden en voortplaningshabitat wisselen elkaar af. De bloemrijke strook langs het weiland gaat over in een bloeiende laurierhaag waar de insecten kunnen schuilen, daaraan grenzen fruitboompjes en bessenstruiken die overgaan in een bloemrijke border langs de sloot bij het weiland. En als wij zorgen voor de insecten, zorgen zij voor ons. De moestuin wordt bestoven en dat betekent eten voor ons.

Auteur: Siebe

Natuurlijk proces sturen

Maaien, zaaien en insecten paaien

Een voedingsrijke bodem lijkt een mooi uitgangspunt, maar dat is niet in alle gevallen zo. Sterker nog, wij focussen op een snelle verschraling van onze bodem voor de ecologische oever, de slootranden bij de moestuin en uiteindelijk ook ons weiland. Met een mooi doel: een bloemenrijk voor het insectenrijk.

Om dit waar te maken, vind je een terugkerende activiteit in mijn agenda in de zomer: maaien! Met maaien krijgt de begroeiing meer ruimte. Oude gewassen houden licht tegen op de bodem, waardoor hergroei voor kruiden in het nieuwe jaar heel lastig wordt. Na het maaien laten we het maaisel een paar dagen liggen, zodat de zaden eruit kunnen vallen. Vervolgens harken we het maaisel eraf. We willen namelijk niet dat de voedingsstoffen terugkeren in de bodem. Zo wordt de bodem voedselarmer. Kruiden hebben geen voedingsrijke bodem nodig in tegenstelling tot grassen en andere concurrentiekrachtige planten zoals distels en brandnetels. Als die minder goed kunnen groeien, hebben kruiden minder concurrentie en meer potentie om te groeien en bloeien. Op deze manier sturen we het natuurlijke proces om het terrein kruidenrijker te maken. Op termijn hopen we dat het hele weiland kruidenrijker wordt. maar daarvoor moet nog veel werk verricht worden.

Hoge beplanting en dood hout

Planten aan alle kanten

Op ons terrein vind je allerlei borders met beplanting. Voortplanten doen insecten niet in onze moestuinbedden, maar wel aan de slootkant bij de waterplanten en tussen de ruigte in de kruidenbakken in onze moestuin. Er is heel wat voedsel te halen uit de bloemrijke gedeeltes. En schuilen? Dat doen ze in de laurierstruiken, het gestapelde brandhout, hoog gras en de insectenhotels. Hieronder een impressie van de insectrijke stukjes op onze Perkouwse grond.

 

Bloemrijke oeverkanten

Langs verschillende slootkanten groeien inheemse bloemen.

Bloembakken

In de moestuin staan een paar grote bakken met ingezaaide kruiden.

Grassen

Het gedeelte van het weiland dat niet begraasd wordt, groeien de grassen hoog.

Insectenhotels

Over het terrein staan en hangen meerdere insectenhotels.

Houtopstand

In de kilo's stapels gekloofd hout huizen allerlei insecten.

Slootkanten

Een sloot is omringd met bomen en waterplanten. Een genot voor dieren!

Kijkje in ons dagelijks leven?

Opgroeien in en met de natuur
Judith van Rijn - van Buuren | 02 september 2020
Ken jij het nog? Bloemenkransen vlechten, klimmen in bomen, hutje bouwen, bootje varen, fikkie stoken en heksensoep maken met bladeren en andere plantresten. Het meemaken, het ervaren, het doormaken. Die magische momenten in een kinderjeugd zijn niet alleen onvergetelijk, maar geven ook bagage mee voor wat de rest van het leven geeft (of neemt).
Kat en muis
Siebe van Rijn | 17 augustus 2020
Het muist al wat van katten komt. Ofwel: de kat volgt zijn karakter. Ondanks haar tengere kattenlijfje, verorbert deze jager dagelijks meerdere muizen. Krijg je ook al trek?
Vergezichten
Mark van Buuren | 14 augustus 2020
De prachtige veenweide, vanuit ieder jaargetijde, in het belichten van de vergezichten. Het dagen van de zon in de slagenlandschap met de horizon.