Het bancair financieren van een woning is in Nederland strak geregeld. Leeftijd, inkomen, schulden, alimentatie en rentestand gaan in de blender van de bank en er rolt een maatwerk advies uit. Meestal kan er 4-5 keer je jaarinkomen worden geleend. Maar hoe financier je een woning met meerdere inkomens?

Woonlasten delen met elkaar is een kwestie van goede afspraken maken. Zoals vele handen licht werk maken, maken meerdere inkomens veel meer betaalbaar. En ondanks dat financiële instellingen behoorlijk risicomijdend zijn, werkt dit principe niet bij het aanvragen van een hypotheek. Op z'n best mag een partnerinkomen worden meegeteld, maar verder zijn de mogelijkheden beperkt. In deze post kun je lezen hoe wij het hebben geregeld, en doen we een aantal suggesties hoe je vastgoed kunt financieren met meerdere personen.

Auteur: Mark

Huis te koop en huis gekocht

Toen we in 2014 het voorlopig koopcontract tekenden voor het perceel in Berkenwoude, woonden we in een riante dijkwoning van vier verdiepingen. We wilden de woning niet te koop zetten voordat er concreet zicht was op een nieuwe stek. Met 10 mensen twee keer verhuizen had niet de voorkeur. Vanwege de onzekerheid op de woningmarkt was dat voor onze huisbankier al reden genoeg om geen enkele financiering te verstrekken. Dat werd een doodlopende weg.

Op de dijk, maar onder water

Ondanks dat de woning aan de dijk was gebouwd, stond deze financieel onder water. We hadden het voormalig winkelpand van De Vries volledig gerenoveerd en tonnen noch moeite gespaard om de woning te verfraaien. Maar de woningmarkt stond er slecht voor. Achteraf bleek het de dip van de woningprijzen: we kregen veel minder dan er aan hypotheek open stond. Dat gold ook voor de woning in Berkenwoude: eerder stond die te koop voor 1 miljoen euro, maar onder druk van de markt was de prijs gedaald naar ruim 7 ton.

Creatief financieren

De vestigingsdirecteur van de Rabobank hoorde van onze plannen en was zo enthousiast dat hij beloofde zich hard te maken voor een financieringsregeling. Die volgde kort daarop: een intentieverklaring om het volledige hypothecair benodigde bedrag als zakelijk krediet beschikbaar te stellen aan de onderneming (een personal holding) van Mark, waarna vanuit de BV een hypotheek aan privé kon worden geregeld.

Via rechtsvorm of particulier?

Het betroft een zakelijke lening van de Rabobank en hiervoor golden er andere richtlijnen ten aanzien van de inkomenseisen ten opzichte van een particuliere hypotheekaanvraag. Het was een randvoorwaarde om lineair af te lossen, omdat financieringen op basis van annuiteiten voorbehouden zijn aan hypotheken. Een zakeljike lening heeft als voordeel dat de strenge AFM hypotheek-eisen niet toepasbaar zijn, en de ondernemer (die zowel geldlener als geldschieter is) binnen fiscale grenzen veel vrijheid heeft in de randvoorwaarden.

Het heeft wel tot gevolg dat zakelijk vermogen en privé bezit meer vervlochten raken (en dus kwetsbaarder zijn) en het vastgoed geen volwaardig gemeenschappelijk eigendom wordt. En om überhaubt voor een dergelijke financieringsregeling in aanmerking te komen, moet er een onderneming zijn met een stabiele bron van inkomsten.

Samen wonen, samen kopen

Niet iedereen heeft de mogelijkheid of wens om een eigen onderneming in te zetten voor de financiering. Alleen om gemeenschappelijk wonen te financieren, is er praktisch gezien altijd een rechtsvorm noodzakelijk, De vereniging leent zich hier het beste voor, waarbij er - op hoofdlijnen - twee vormen zijn:

  • een woonvereniging voor een ongesplitst kadastraal perceel met onzelfstandige wooneenheden of eventueel een
  • vereniging van eigenaars (VvE) als er een splitsing in meerdere kadastrale percelen plaatsvindt die afzonderlijk verhandelbaar zijn

Dit is werk voor de notaris; het opstellen van de statuten en reglementen is maat- en vakwerk. In Nederland is de stichting Stut Consult ongeveer de enige expert op dit gebied. Op hun website is meer informatie te vinden over de mogelijkheden van het financieren van woonverenigingen.

Introductie op erfdelen op het platteland

Erfdelen op het platteland. Veel mensen willen het; weinig mensen doen het. Want je kunt wel kiezen voor gemeenschappelijk wonen op het platteland, alleen reken er maar op dat je hobbels en hobbels tegenkomt. Ontdek in deze reeks blogs hoe je erfdelen op het platteland mogelijk kunt maken. In dit artikel volgt een introductie op ons erfdelen en waarom het zo moeilijk te realiseren is.

Eigen plekkie voor je stekkie

Erfdelen op het platteland. Het is populair, maar wordt weinig gerealiseerd. Er zijn voldoende lege boerenerven en tóch is het vinden van een boerenerf de grootste uitdaging in het realiseren van erfdelen. De reden hiervoor vind je bij vigerende bestemmingsplannen en de (best rigide) woningwet; nieuwe wooninitiatieven worden eerder geweerd dan gefaciliteerd. Terwijl bij de overheid een omslag in denken nodig is, is het omdenken nu voorbehouden aan ‘erfdelers’.

Groepsvorming met gelijkgestemden

Het leven in een woongroep is een mini-samenleving op zich. Binnen de kaders met voldoende persoonlijke vrijheid en ruimte voor ontwikkeling, maar tegelijkertijd conformerend aan het gemeenschappelijk belang. Samen delen, samen zorgen, samen werken. Alleen wat zijn de ingrediënten voor een 'succesvolle' mini-samenleving?

Kijkje in ons dagelijks leven?