zonnepanelen

De energie installatie en de investering in hapklare brokken

Om de installatie op een visuele manier weer te geven, is er een situatie-schets gemaakt waarbij zowel de gebouwen als de daarin geplaatste technische componenten zijn weergegeven.
De schets geeft zowel een overzicht van de warmte-installatie als de PV-installatie.

Momenteel hebben we vier circuits met zonnepanelen. Dat lijkt overkill, maar het is enerzijds om de selectiviteit te borgen (de ‘afzekering’ van de groepen), anderzijds omwille van redundantie en afhankelijkheid van andere componenten (zoals de PV-boiler).

De volgende zonnepaneelsystemen zijn opgebouwd:

  1. 72 monokristallijne SolarWatt panelen van 280Wp voorzien van 72 SolarEdge optimisers, verdeeld over drie dakdelen. Afgemonteerd op een SolarEdge 16K omvormer. De omvormer kapt het PV-vermogen af op 16.800 Watt en verdeeld dit over drie fases, waardoor er maximaal 5.800 Watt per fase wordt opgeleverd en er met 3x25A kan worden gezekerd.
  2. 9 monokristallijne SolarWatt panelen van 280Wp voorzien van 9 SolarEdge optimisers. Afgemonteerd op een SolarEdge SE3000 omvormer die de stroom teruglevert op de eerste fase.
  3. 6 monokristallijne panelen van 250Wp die een Nibe PV-boiler verwarmen. Als de 120 liter water boven de 60º is, schakelt een relais de zonnestroom om naar een SMA Sunny Boy 1.5 omvormer die de stroom levert op de tweede fase.
  4. 15 monokristallijne SolarWatt panelen van 280Wp, verdeeld over 5 parallele strengen van 3 panelen. Deze panelen zijn niet gekoppeld aan een omvormer maar aan een Victron Bluesolar MPPT laadcontroller 150V/100A die met een Victron Multiplus omvormer/lader een 48V Li-Ion accu laadt. Als de accu volgeladen is, wordt het surplus teruggegeven aan het grid op de derde fase.

Voor de warmte installatie wordt ook gebruik gemaakt van vier verschillende systemen, die uiteindelijk allemaal zijn aangesloten op het centrale Ochsner buffervat van 800 liter:

  1. 60 Varisol (Kingspan) heat pipes, waarvan 30 aan de oost- en 30 aan de westzijde van de woning. Via pompen en warmtewisselaars wordt de warmte overgebracht naar het buffervat.
  2. Een Ochsner Mini lucht-warmtepomp die overtollige warmte afzuigt en deze met ca. 400% rendement (COP 4.2) omzet naar warm water tot maximaal 55º
  3. Een Remeha Calenta 40c combiketel met een naverwarmer voor sanitair water en 35kW voor ruimteverwarming via vloerverwarming, radiatoren en convectoren
  4. Een 40kW houtvergasser met extra buffervat voor het opstoken van het kaphout, afkomstig van de ca. 50 bomen op het terrein (planning 2019)

zonnepanelen

Sanitair water wordt onttrokken uit de warmte van het buffervat via een 50kW warmtewisselaar en in de periode oktober-april naverwarmd tot ruim 40º via de ketel. In de zomermaanden leveren de warmtepomp en heat pipes meer dan voldoende warm water op voor de hot fills van vaatwasser en wasmachines, en het huishouden van 12 personen.

De totale investering – op drie nullen afgerond – voor bovenstaande installatie bedraagt circa:

Buffervat 1.500
Warmtepomp 2.500
Grundfoss pompen 1.000
Regin regeltechniek 2.000
PV boiler 1.000
Remeha ketel 2.000
Kingspan heat pipes 8.000
SolarEdge omvormers 2.000
SMA omvormer 1.000
Victron installatie 4.000
LG Chem accu 6.4kWh 4.000
SolarEdge optimisers 4.000
SolarWatt zonnepanelen 28.000
Overige materialen* 16.000

Totaal exclusief montage 77K
Verbouwing en montage 23K
Totaal 100K

* fittingen, ventielen, kleppen, expansievaten, bevestigingsmaterialen, bedrading, aftappers, regelelementen, verdeelkasten, trafo’s, pvc,