Criminaliteit in Berkenwoude

Wonen in het buitengebied staat niet altijd garant voor lage criminaliteitscijfers. Een gemeente als Haarlemmerliede (350 inwoners) zit 5x boven het landelijk gemiddelde qua inbraakrisico. Gelukkig geldt dat niet voor Berkenwoude dat qua criminaliteitscijfers bij de laagste 10% van Nederland zit. De afgelopen jaren bleef de 'schade' beperkt tot een aantal vernielingen en een diefstal uit een auto.

Landelijk gezien staat de veiligheid van het buitengebied steeds meer onder druk. Niet alleen door de welig tierende hennepkwekerijen en xtc-labs, maar ook door buitenlandse roofbendes en fervente dierenactivisten. Klaarblijkelijk wordt de veiligheid op het platteland met name bedreigd door externe boefjes en boeven.

Zuidbroekers versus Perkouwers

In de oude doos vond ik een krantenartikel, afkomstig van het Rotterdamsch Nieuwsblad van 20 april 1898. In een lijvige volzin wordt de achtergrond van het delict geschetst:

„Als zouden zij in den avond van 31 October 1897 op het Westeinde te Berkenwoude te zamen en in vereeniging, na vooraf het plan te hebben beraamd om eenige inwoners van de gemeente Bergambacht, die zich op hun dorp bevonden en onder wie was zekere Jacob Gerrit De Jong, op te wachten, aan te vallen en te mishandelen, waartoe zij zich naar het Westeinde begaven, opzettelijk den bedoelden aanval hebben uitgevoerd en daaraan hebben deelgenomen, alsmede aan de daarop volgeende vechterij, waarin onderscheidene personen waren gewikkeld; tengevolge van welke handtastelijkheden genoemde J. G. De Jong een messteek dwars door het lichaam ontving, die de linkernier doorboorde en een rib afsneed, aan welke aldus bekomen verwonding hij kort daarna overleed."

Download: Originele krantenbericht

Wapentuig op het Westeinde

Het Westeinde blijkt een waar munitiedepot te zijn.

"Een partijtje knuppels van respectabele dikte, eenige bijl- en bezemstelen, een stoelpoot, een gekloofde boomstronk, een vijftal messen en twee roestige sabels; zooals die ook wel gebruikt worden tot het snoeien van heggen."

Soms staat de tijd echt stil.

Kijkje in ons dagelijks leven?

Opgroeien in en met de natuur
Judith van Rijn - van Buuren | 02 september 2020
Ken jij het nog? Bloemenkransen vlechten, klimmen in bomen, hutje bouwen, bootje varen, fikkie stoken en heksensoep maken met bladeren en andere plantresten. Het meemaken, het ervaren, het doormaken. Die magische momenten in een kinderjeugd zijn niet alleen onvergetelijk, maar geven ook bagage mee voor wat de rest van het leven geeft (of neemt).
Vergezichten
Mark van Buuren | 14 augustus 2020
De prachtige veenweide, vanuit ieder jaargetijde, in het belichten van de vergezichten. Het dagen van de zon in de slagenlandschap met de horizon.
Onze eerste uitdaging in gezamenlijk (over)leven
Judith van Rijn - van Buuren | 07 augustus 2020
Onze hiketochten zijn onze eerste uitdagingen in gezamenlijk (over)leven geweest. Hoewel de hiketochten een klein weekje betreft en het gezamenlijk wonen in Berkenwoude een periode van jaren bestrijkt, bevatten de tochten elementen die in ons dagelijks leven terug te vinden zijn.